Kreu Fotografi BULEVARDI, SI KËMBANË PËR ZGJIMIN E SHQIPËRISË NORMALE