Kreu Fotografi Sİ İ BRAKTİSİ LULİ, PUNONJËSİT DEMOKRATË TË BASHKİSË SË SELENİCËS