Kreu Fotografi TË SUPERORGANIZUAR NË KAOSIN E LUFTËS SË TYRE