Kreu Fotografi TOPOLLAJ: ZGJIDHJA, NJË SISTEM ZGJEDHOR PROPORCIONAL KOMBËTAR ME LISTA TË HAPURA