Kreu Fotografi KA VETËM NJË MËNYRË PËR TË “FITUAR” PREJ RAPORTIT TË OSBE/ODIHR-IT