Kreu Fotografi Skënderi: edhe në Tiranë është futur dora në kuti!