Kreu Fotografi MË MIRË ZGJEDHJE PROBLEMATIKE, SE SA TË MOS KISHIM ZGJEDHJE FARE