Kreu Fotografi OFERTA E BINDJES DEMOKRATIKE NË CËRRIK, ZJ. MERITA XHIKA