Kreu Fotografi VALBONA MEZINI TAKIM ME BANORËT E LAGJEVE “15 TETORI” DHE “KARABASH”