Kreu Fotografi Sakollari: Qeverisja Vendore jo vetëm nuk ndihmon, por edhe dëmton